Dränering, grävning och mycket mer

Vi har ett stort utbud av grävtjänster och erbjuder bl a grävning, schakt och transport. Dessutom utför vi dränering, avloppsanläggningar, sprängningsarbeten, vägbyggen dikning och stubbfräsning.

Mikaels Grävtjänst AB säljer avloppsanläggningar, sand, makadam, grus, jord, matjord och fyllnadsmassor. Ring för offert.